- Copyright: Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Hella Backhaus

Fundraiserin Propstei Lübeck | hbackhaus@kirche-LL.de | 0451 / 79 02- 185

André Schlesselmann - Copyright: Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

André Schlesselmann

Fundraiser Propstei Lauenburg | aschlesselmann@kirche-LL.de | 0451 / 79 02- 2805

Eva-Maria Schubert

Sachbearbeitung | eschubert@kirche-LL.de | 0451 / 79 02-196